iểm tra đầu tiên là kiểm tra thực nghiệm!

Thực nghiệm với dung dịch khuấy giống như là việc kiểm tra trước bằng cách lấy một ít dung dịch thật mà khách hàng muốn khuấy trộn để làm mẫu, sau đó tiến hành khuấy trộn thử bằng máy khuấy nhỏ trong thực tế, kiểm tra tính chất của dung dịch khuấy.
Về mặt lý thuyết có thể nói là đôi khi cũng có trường hợp không thể thực hiện việc khuấy trộn loại dung dịch có độ bám dính quá cao (ví dụ như chất kết dính) hoặc các chất có tính chất quá khác biệt như "nước" và "dầu".
  Có nhiều người hiểu sai cho là chỉ cần dùng kết quả thực nghiệm này để tính toán tăng thêm là có thể chế tạo ra một máy khuấy thích hợp. Mục đích của kiểm tra thực nghiệm chỉ là để biết được tính chất của dung dịch khuấy thực tế. Điều không thể thực hiện một cách máy móc để hiện thực hóa đó là việc xử lý những vấn đề phức tạp trong khi khuấy, đáp ứng các nhu cầu khuấy trộn khác nhau trong thực tế và điều đó cho thấy được ý nghĩa tồn tại của nhà sản xuất máy khuấy chuyên nghiệp, các chuyên gia về khuấy trộn.
(Trích dẫn lời của Mr. Nishiyama - Trưởng phòng kinh doanh của HANWA KAKOKI)

Các bước tiến hành kiểm tra thực nghiệm dung dịch


Các khách hàng muốn thực hiện kiểm tra thực nghiệm

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách thực hiện khuấy trong các điều kiện dưới đây:
⇒Các loại dược phẩm lần đầu khuấy trộn.
⇒ Độ bám dính có tỷ trọng cao.
⇒Không biết tỷ trọng, độ bám dính, v.v...
Ngoài ra, quý khách cũng cần lưu ý:
 ⇒Để thực hiện kiểm tra thực nghiệm cần có tối thiểu 2 lít dung dịch mẫu.
⇒Lượng nước thải và dung dịch mẫu còn lại sau khi thực hiện kiểm tra sẽ được gởi trả lại cho quý khách.

Yêu cầu thực hiện kiểm tra thực nghiệm dung dịch khuấy→

Liên lạc

E-Mail : hanwavn@hanwa-jp.com
TEL : (+84-8)3814-3111
FAX : (+84-8)3814-3187
Lô III 3B, Đường số 12, Nhóm CN III, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam